Wescom

Ontstaan van het bedrijf


In 2002 zijn de loonbedrijven Westerveld, Essing en Wildenbeest een samenwerkingsverband aangegaan.
Voor het bemesten van weiland en bouwland werd een vierwielige Terra Gator aangeschaft.

In 2005 is begonnen met aanwenden van vloeibare kunstmest met een spaakwielbemester.
Eerst met een getrokken machine, deze werd gehuurd van een collega uit Duitsland en in 2006 is er
een getrokken bemester gekocht, deze is in 2007 weer ingeruild en een nieuwe tank + spaakwielbemester
werd opgebouwd op een gebruikte Vredo trac.

Eind 2006 zijn de werkzaamheden uitgebreid en is er door Loonbedrijf Westerveld een silo bagger aangekocht
voor het baggen van maïskolvenschroot en in de zomer van 2007 de bijbehorende pletrollen, voor het pletten
van maïs en graan. Het product wordt in een zogenaamde MegaBag geperst.

In het voorjaar van 2007 is de samenwerking verder uitgebreid door de aankoop van een zelfrijdende
Delvano spuit en sinds 2008 wordt alle gewasbescherming en onkruidbestrijding via Wescom uitgevoerd.

Loonbedrijf Westerveld
0315-617380 Loonbedrijf Wildenbeest
0315-617259 Loonbedrijf
Essing

0315-617610
Voor contact: Den Dam 15, 7084 BH Breedenbroek,
Tel. 0315-617380   Fax 0315-617577
Email: info@wes-com.nl